PSK

 STANDARDISOINTI

 Info | Toiminta | Jäsenistö | Työryhmät | Standardien myyntiLinkit | Tiedotteet | Tilaus | Jäsenille | Palaute   

 Ajankohtaista  Lausunnolla olevat standardit    Standardisointilinkkejä

PSK tiedote 3/2016 on julkaistu 28.9.2016

Uuteen perustettavaan työryhmään PSK 34/3,
Laserkeilausdatan hyödyntäminen, etsitään jäseniä. Jos olet kiinnostunut työryhmästä, ota yhteyttä Jukka Koistiseen, puh. 0405379175 tai psk@psk-standardisointi.fi

Työryhmään PSK 73, Teollisuusputkistojen kannakointi,
etsitään uusia jäseniä. Jos olet kiinnostunut työryhmästä, ota yhteyttä Jukka Koistiseen, puh. 0405379175 tai psk@psk-standardisointi.fi

Inspecta kouluttaa hyödyntäen PSK 8404 Toimittaja-arviointeja: 28.10.2016 Tunnetko toimittajasi vai otatko riskejä
 

PSK 4210-4290 Putkiluokkien laajennukset  
 Viimeaikaisia tapahtumia    Uudet ja uusitut standardit


PSK Standardisoinnin kevätseminaari ja kevätkokous Pörssitalolla 21.4.2016
 

 

Tee standardisointialoite

Jos olet jäsen, saat tästä avattua uusimmat standardit.

PSK 3605 f/e
Prosessiteollisuuden virtaus- ja PI-kaavioiden symbolit. 48 s.

PSK 5811 f/e
Tehdassuunnitteluasiakirjat. Dokumenttien hallinnan metadata.  9 s.

PSK 4281 f/e
Putkiluokka E16H4A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton NiCrMoCu-teräs. 16 s.

PSK 4280 f/e
Putkiluokka E10H4A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton NiCrMoCu-teräs. 16 s.

PSK 3701 f/e
Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta. 2. painos. 10 s.

PSK 4210 f/e
Putkiluokka E63C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 2. painos. 14 s.
Taulukko 4 on korjattu.

PSK 2930 f/e
Teollisuusputkiston käyttöönotto.   10 s.

PSK 73 standardisarjan
uusin painos

PSK 4211 f/e
Putkiluokka E100C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 14 s.

PSK 4212 f/e
Putkiluokka E160C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 14 s.

PSK 4213 f/e
Putkiluokka E250C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 15 s.

PSK 4214 f/e
Putkiluokka E63C2B painelaitekäyttöön. Kuumaluja Mo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 15 s.

PSK 7201 f/e
Teollisuuden koneistot. Vaihteiden ja tuotantokoneiden sekä niiden voiteluaineiden puhtaus. 2. painos. 15 s.

PSK 7353 f/e
Putkiston kannatus. Ripustusjousi. 9 s. Rev2.

PSK 8404 f/e
Toimittaja-arviointi. Kyselylomake. 52 s.


PSK 7304 f/e
Putkiston kannatus. Teräsputket. Putkien suositeltavat kannakevälit. 2. painos. 14 s.

PSK 5701 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät suureet ja mittayksiköt. 7. painos. 15 s.

PSK 5706 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Valvontamenetelmät. 4. painos. 11 s.

PSK 5720 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Jäykän roottorin kenttätasapainotus. 17 s.

PSK 8502 f/e
Voimalaitoksen vesikemia. Prosessiyhteen sijoittaminen. 9 s.

PSK 8801 f/e
Aikataulujen esitystapa ja yhdistäminen. 23 s.

PSK 5968 f/e
Tiedonsiirto. Järjestelmien attribuuttien vastaavuus. Putkistotiedot. 33 s.

PSK 73 f/e
Kannakestandardisarja

PSK 6702 f/e
Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Suunnittelun lähtökohdat. 2. painos. 9 s.

PSK 5721 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittausasetukset. 12 s.

PSK 6405 f/e
Punostiivisteet akseleille. 9 s.

PSK 8501 f/e
Voimalaitoksen vesikemia. Näytteenottolaitteisto. Suunnittelu ja hankinta.
18 s.

PSK 3604 f/e
Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. 19 s.

PSK 6404 f/e
Teollisuuden tiivistelevyt. Ryhmittely, käyttö ja ominaisuudet. 11 s.

PSK 5712 f/e
Kunnonvalvonta. Putkistovärähtelyn hallinta ja mittaus. 2. painos. 8 s.

PSK 5704 f/e
Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat. 7. painos. 9 s.

PSK 4201 f/e
Putkiluokat. Määrittely. 3. painos. 5 s.

PSK 4270 f/e
Putkiluokka E1S1A. Lujitemuoviputkisto. 11 s.

PSK 4271 f/e
Putkiluokka E10S1A. Lujitemuoviputkisto. 11 s.

PSK 4272 f/e
Putkiluokka E16S1A. Lujitemuoviputkisto. 10 s.

PSK 4273 f/e
Putkiluokka E25S1A. Lujitemuoviputkisto. 9 s.

PSK 5981 f/e
Tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. 2. painos. 5 s.

PSK 7503 f/e
Suunnittelun tunnusluvut. 2. painos. 32 s.

PSK 5713 f/e
Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän kalibrointi. 2 painos. 7 s.

PSK 3402 f/e
Laserkeilauksen ja mallinnuksen hankinta teollisuudessa. 12 s.

PSK 6800 f/e
Laitteiden kriittisyysluokittelu teollisuudessa.
Liitteen 1 kaavavirhe on korjattu.

PSK 6152 f/e
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Keskipakopumppu. Tekninen erittely. 5 s.

PSK 8403 f/e
Yrityksen tietoteknisen osaamisen kartoitus. Kyselylomake. 8 s.

PSK 2641 f/e
Teollisuuden putkistot. Putkistosuunnittelu. Tarjouspyynnön malli. 12 s.

PSK 6802 f/e
Nostoon käytettävien työvälineiden tarkastuksen hallinta teollisuudessa. 23 s.

PSK 6310 f/e
Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Mittaustoiminnan suunnittelu. 4 s.

PSK 3603 f/e
PI-kaavion esitystapa ja merkitsemisohje. 19 s.

PSK 5711 f/e
Kunnonvalvonta. Turvallisen käyttöajan ennustaminen. 3.painos. 7 s.

PSK 5981 f/e
Tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. 3 s.

PSK 6401 f/e
Teollisuuden putkistot ja laitteet. Tasotiivisteen valinta laippaliitoksessa. 2. painos. 11 s.

PSK 6302 f/e
Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Putkiston suunnitteluohjeita. 4 s.

PSK 6311 f/e
Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Mittausmenetelmän valinta. 5 s.

PSK 0202 f/e
Venttiilit. Käsiventtiili. tekninen erittely. 2. painos. 8 s.

PSK 3201 f/e
Palveluputkistot. paineilmaposti DN 25. 2 s.

PSK 3202 f/e
Palvelutkistot. huuhteluvesiposti DN 32. 2 s.

PSK 3203 f/e
Palveluputkistot. Sisäpaloposti DN 50. 2 s.

PSK 3204 f/e
Palveluputkistot. Ulkopaloposti 2 x DN 80. 3 s.

PSK 3205 f/e
Palveluputkistot. Pikapaloposti DN 25. 3 s.

PSK 5701 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät suureet ja mittayksiköt. 6. painos. 15 s.

PSK 5717 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Pakkovärähtelymuotojen mittaus. 8 s.

PSK 6100 f/e
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Venttiili. Teknisten tietojen tietomalli. 2. painos. 3 s.

PSK 6151 f/e
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Pumppu. Teknisten tietojen tietomalli. 2. painos. 2 s.

PSK 4299f/e
Metalliputkien jäykisterengas alipaineelle. Renkaiden hankinta ja käyttö. 2. painos. 28 s.
Standardin 1. painoksessa ollut virhe on korjattu tässä 2. painoksessa

PSK 6312 f/e
Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Aistinvarainen tarkastus 3 s.

PSK 0201 f/e
Teollisuusventtilit. Valinta ja käyttösuositus. 3. painos. 6 s.

PSK 6201 f/e
Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. 3. painos. 30 s.

PSK 3401 f/e
Kalibroinnin hankinta ja suorittaminen teollisuudessa 
22 s.

PSK 6314 f/e
Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Ultraäänitarkastus 5 s.

PSK 5707 f/e
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vianmääritys. 34 s
.

PSK:n kevätseminaari oli järjestyksessään 14. ja siihen osallistui yli 150 osallistujaa.

Seminaarin puheenjohtajaksi kutsuttiin toimitusjohtaja Pauli Harila Normaint Oy:stä. Hänellä on vankka kokemus investointiprojektien toteutuksista sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta.

Suosittu projektitoimintaseminaari järjestettiin nyt 8. kerran ja teemana oli Investointiprojektin onnistunut päättäminen.

Tärkeiksi teemoiksi nousivat yhteistyön merkitys sekä sovittujen asioiden selkeä ja täsmällinen dokumentointi. Yhteenvetona Pauli totesi, että projektin onnistuneeseen päättämiseen vaikuttavat eniten toimenpiteet, jotka tehdään ennen projektitoimituksen aloittamista.

Luentomateriaali tästä linkistä


Seminaariohjelmaa seurattiin intensiivisesti Pörssisalissa
 


Herkullinen lounas hyvässä seurassa Pörssiravintolassa on aina muistiinpainuva
 

M.A. Numminen kertoi esimerkkien valossa uusien näkökulmien tärkeydestä. Oman omimman etsiminen vaati aina uusien opintoaineiden mukaan ottamista ja taiteiden laaja-alaista harrastamista.
Ymmärretyksi tuleminen ei ollut aina helppoa, tie filosofiksi ja muusikoksi oli vaikea. Olisiko pitänyt syntyä Saksaan, totesi M.A.

M.A. Nummisen ja Jari Viertävän yhteinen muistelo ja filosofointi kirvoitti mahtavat suosionosoitukset.
Molemmat korostivat taiteen ja sivistyksen merkitystä ihmisen elinkaaressa.

Kuvakooste seminaarista

 

Yhdistyskokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Olli-Pekka Joronen Sweco Industry Oy:stä ja sihteeriksi PSK:n toiminnanjohtaja Jukka Koistinen.

Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä.
Kokousväki oli päätösasioissa yksimielinen ja puheenjohtaja vei kokouksen läpi rutiinilla ja hyvässä hengessä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin sekä hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

Yhdistyskokouksessa käytiin läpi yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
Econet Oy, Comatec Group, SKM Service Oy ja T-Drill Oy.
 

Kevätkokouksen osallistui yli 90 yhdistyksen jäsenkunnan edustajaa
 

 

Jari Viertävän läksiäisiä juhlistettiin Pörssitalon aulassa.
Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Juvonen kiitti Jaria yhteistyöstä ja saavutuksista.

Useat puheet toivat esille mm. Jarin merkittävää panosta PSK Standardisoinnin kehittämisessä ja hyvähenkisen yhteisön luonnissa.

Kuvakooste kevätkokouksesta ja Jarin läksiäisistä

 

Yli 18 vuotta PSK Standardisointia. Jari kiitti juhlapuheessaan paikallaolijoita sekä koko PSK-yhteisöä.
PSK-standaarin luovutuksen yhteydessä Jari kuvaili sen syntyhistorian.

 

Vastuu siirtynyt PSK:lla 1.3.2016
 

Jari Viertävä luovutti vastuun PSK Standardisoinnin toiminnasta uudelle toiminnanjohtaja Jukka Koistiselle 1.3.2016. Jari on sisäänajanut Jukan tehtävään tiiviin perehdyttämisohjelman kautta, joka jatkuu 16.3. saakka. PSK saa Jukasta historiansa neljännen toiminnanjohtajan.

 ”Olen koko työurani ajan työskennellyt tehdasinvestointiprojektien parissa monipuolisissa työtehtävissä aina kehityspainotteisesti. Uskon, että aikaisemmasta kokemuksestani on hyötyä tulevaisuudessa. Koen uuden tehtäväni PSK:n toiminnanjohtajana erittäin mielenkiintoisena haasteena. PSK:n jäsenyritykset ja niiden mukanaan tuoma asiantuntijaverkosto takaa tekemiselle vankan pohjan. Siirryn PSK:n  johtoon luottavaisin mielin, Jarin perintönä asiat ovat kaiken kaikkiaan mainiosti ”, Jukka toteaa.

Menneitä tapahtumia


PSK Standardisoinnin syyskokous 2015


PSK Standardisoinnin syyskokous pidettiin Ostrobotnian juhlasalissa. Päätökset tehtiin yksimielisesti ja hyvässä hengessä 68 osallistujan voimin.
 


PSK:n asiantuntijat tapaavat toisensa ennen kokouksen alkua ja paljon on taas kerrottavaa.
 

           


PSK Standardisoinnin hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi avasi kokouksen kertomalla kuinka PSK:n historian aikana on tapahtunut valtava muutos. Yksittäisten piirustuslaudalla luotujen suunnitelmien tilalle on tullut globaali verkottunut engineering, missä suunnittelua tehdään ympäri maailmaa ja kuitenkin kaiken pitää sopia yhteen. Lisäksi Veikko kertoi, miten nykyinen standardisointi vastaa käyttäjäkunnan tarpeisiin ja miten sen painopiste on siirtynyt teknologian muutoksen myötä tiedonsiirron tarpeisiin, unohtamatta kuitenkaan teknisen standardisoinnin perustan ajan tasalla pysymistä.

 

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Wika Finland Oy:n toimitusjohtaja Tapio Moisio, joka perinteisesti kutsui kokouksen sihteeriksi PSK:n toiminnanjohtaja Jari Viertävän. Puheenjohtaja paukutti kokouksen läpi kokemuksella, eikä antanut kannettavien tietokoneiden käyttöjärjestelmien yhteensopivuusongelmien häiritä kokouksen kulkua. Siinä tilanteessa tarvittiin oikeasti pelisilmää.

PSK:n jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti:
-  Nokianvirran Energia Oy
-  PrePipe Group
-  Viafin-konserni
-  Betamet-konserni
-  Fineweld-konserni


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2016 nykyinen puheenjohtaja Veikko Niemi Caverion Industria Oy:stä. Hallituksessa ei ollut erovuoroisia jäseniä, joten kaikki jatkavat vuonna 2016.
 


Kokouksen jälkeen tilaisuuteen saapui vielä lisää kiireisiä osallistujia. Nauru oli herkässä, vaikka päivällistä odotti 80 nälkäistä. Mitähän saksalainen menu pitää sisällään? Tietysti villisikaa höystettynä Kabaree Berliinillä.
 


Yleisö sai kokea 1920 luvun berliiniläisen salakapakan estottoman ilmapiirin ja ronskin huumorin seassa musiikin mieltä tasoittavan vaikutuksen. Musiikkiteatteri Kapsäkin esitys oli hyvin erikoinen. Valtava kontrasti kovia kokeneen kabareetaiteilijan ja viattoman akrobaatin välillä pisti yleisön miettimään elämän monia peruskysymyksiä. Vuosisadan alun elämä kabareessa vain ajautui tähän pisteeseen.
 

Kuvakooste syyskokouksesta
 

 
PSK Standardisoinnin kevätseminaari


 

PSK:n kevätseminaari pidettiin jo 13. kerran ja siihen osallistui 140 asiasta kiinnostunutta.

Seminaarin puheenjohtajaksi kutsuttiin johtaja Tommi Juntunen Outotec (Finland) Oy:stä. Hänellä on pitkä kokemus investointipojektien toteutuksista. Eri teknologiaratkaisut ovat Outotec (Finland) Oy:llä päivittäin selvitystyön alla. Niiden vaikutus ei ulotu ainoastaan kaupan saamiseen vaan myös pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja projektien onnistumiseen kaikkien osapuolien kannalta.

Seminaarin teemana oli Investointiprojektin onnistunut aloitus. Pojektin tärkeimmät päätökset tehdään jo esisuunnittelussa teknologian valinnassa. Luennoissa käsiteltiin aloittamiseen liittyviä välttämättömia tehtäviä monipuolisesti.

 Luentomateriaali tästä linkistä. 
 

 


Perinteiseen tapaan tehtiin projektitoimintaan liittyvä kysely. Tuloksia käytetään suunniteltaessa ensi kevään seminaarin ohjelmaa, jonka teemana on Investointiprojektin onnistunut päättäminen.

Kyselylomakkeen palauttaneiden kesken arvottiin laadukas omaan käyttötarpeeseen sovitettava otsalamppu, jonka voitti Tero Lievonen Neste Jacobs Oy:ltä.

Onnettarena toimi PSK:n sihteeri Pia Koponen ja virallisena valvojana PSK:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi.

Se mikä Esa Saarisessa kiinnostaa, selvisi hänen läsnäolollaan, ei ainoastaan luennon sisällöllä. Hän kätteli kaikki, loi hypnoottisen katseen, toisen kunnioituksen aisti, tunnelma lämpeni ja tiivistyi jo Helsinki-salin ovella. Olemme tavanneet brändin, jolla on muutakin kuin leopardikuvioinen pikkutakki. Filosofi kertoi surrealistisella innolla arjen asioista, joita yhdistelemällä selvisi viesti. Kiinnostumalla oikeasti toisesta ihmisestä ja asettumalla hänen tasolleen, voidaan tuottaa positiivista energiaa ja saada hänet virittymään tilaan, jolloin häneltä onnistuu mikä tahansa.

 

”Luennot ovat toimintani pääympäristö. Pyrin siihen, että ihminen voisi luennoillani uudistaa omaa ajatteluaan ja oman elämänsä näköaloja hienotunteisessa, hellän dynaamisessa hengessä. Tavoitteena on löytää rikastetta omaan inhimilliseen kasvuun.”

”Lähestymistapani on filosofinen mutta samalla elämyksellinen. Elämä tapahtuu arjessa. Siksi ankkuroin tarkasteluni arkisiin tilanteisiin. Tavoitteeni on, että jokainen saa uusia näköaloja oman arkensa valoihin ja varjokohtiin, työhönsä ja yksityiselämäänsä, itseensä ja toisiin ihmisiin ja oman elämänsä suuriin linjoihin.”

 

Juhlallinen seminaarilounas nautittiin arvokkaassa ympäristössä.

Kuvakooste seminaarista
 


Yhdistyksen kevätkokous 16.4.2015 Finlandia-talossa
 

 
PSK Standardisoinnin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 16.4.2015 Alvar Aallon suunnittelemassa maailmankuulussa Finlandia-talossa. Tilaisuudessa oli runsaasti osallistujia. 

PSK:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi avasi kokouksen ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi
myyntipäällikkö Timo Leivon Insta Automation Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi periteisesti PSK:n toiminnanjohtajan, joka esitteli käsiteltävät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä, joten osallistujilla oli ollut runsaasti aikaa niihin tutustumiseen. Kokousväki oli kaikessa yksimielinen ja puheenjohtajan vei kokouksen läpi rutiinilla ja hyvässä hengessä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin sekä hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

 

 
Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti PSK: jäseniksi seuraavat uudet jäsenyritykset:  
  • Desea Engineering Oy
  • Hydac Oy
  • Ja-Suunnittelu Oy
  • Meconet Oy
  • Multiproject Oy
  • Oilon Yhtiöt
  • Puttek Oy
  • Quant Finland Oy
  • Satalämpö Oy

 

 

Kokouksen jälkeen nautittiin erinomainen iltapala ja vaihdettiin mielipiteitä vilkkaasti kolleekoiden kesken.

Kuvakooste kokouksesta
 

 
 40-vuotisjuhla  


PSK:n 40-vuotisjuhla Vanhalla Ylioppilastalolla 15.11.2013

Paluu tämän sivun alkuun
 

 
 PSK Standardisointi
 PSK Standardisointi
 Käpylänkuja 1
 00610 HELSINKI
 
Puh. (09) 7288 0880
psk(at)psk-standardisointi.fi
 
Toiminnanjohtaja Jukka Koistinen
Sihteeri Pia Koponen
Toimisto avoinna 8.00 - 15.30

PSK kartalla:
Aluekartta
Opaskartta

PSK
lyhyesti
,
briefly