PSK
      STANDARDISOINTI

Työryhmät

Takaisin etusivulle

 

 
Ryhmä Työryhmän nimi
PSK 09/3 Virtaavien aineiden nimet
PSK 09/4 Tärkeiden putkilinjojen ja venttiilien merkintä
PSK 10/3 Liukurengastiivisteiden valintaperusteet
PSK 18/2 Prosessiteollisuuden jakokeskus
PSK 20/1 Sähkö- ja muuntajatilat
PSK 20/2 Kaapelireitit
PSK 24/1 Putkistojen virtausnopeudet
PSK 24/2 Putkistosuunnittelu
PSK 26/1 Hankintojen poikkeamaraportointi
PSK 26/3 PSK 2601-4:n päivitys
PSK 26/4 Putkistosuunnittelun hankintaohje
PSK 26/5 Putkistosuunnittelun hankinnan tarjouspyyntö
PSK 26/7 Hankintasopimus
PSK 27 Pintakäsittely
PSK 27/1 Maalausstandardit
PSK 27/2 Kuumasinkityksen maalaus
PSK 27/3 Betonilattioiden pinnoitus
PSK 27/4 Sähköä johtavat pinnoitteet
PSK 27/5 Standardien SFS 5873 ja PSK 2701 päivitys
PSK 27/6 Standardin PSK 2702 päivitys
PSK 27/7 Standardin PSK 2703 päivitys
PSK 27/8 Standardin PSK 2704 päivitys
PSK 29/2 Asennusvalvonta ja takuutarkastus PSK 65/3 Materiaalien ryhmittely
PSK 29/3 Sähköistyksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja PSK 67/2 Teollisuushydraulijärjestelmien suunnittelu ja hankinta
PSK 29/4 Teollisuusputkiston käyttöönotto PSK 67/3 Teollisuushydraulijärjestelmän hankinta-asiakirjat
PSK 30/1 Rakennustehtäväpiirustukset PSK 68/1 Laitteiden tärkeysluokittelu
PSK 31/3 Avoin säiliö PSK 68/2 Nostolaitteiden tarkastuksen hallinta
PSK 31/4 Painesäiliöt PSK 72/2 Voiteluaineet
PSK 31/5 Kemikaalilainsäädännön alaisten putkistojen ja säiliöiden hankinta
PSK 34/1 Kalibrointiprosessi PSK 72/3 PSK 5501 päivitys
PSK 34/2 Laserkeilauksen hankinta PSK 72/4 Voiteluöljyjen puhtaus
PSK 34/3 Pistepilvidatan hyödyntäminen PSK 72/5 Teollisuuden voiteluaineet
PSK 35/1 Putkien läpiviennit PSK 73 Teollisuusputkistojen kannakointi
PSK 36/1 PI-kaavioiden piirrosmerkit ja laitteiston koodaus PSK 74 Automaatio- ja sähköistysprojektin sähköinen tiedonvaihto
PSK 36/2 PI-kaavioiden tietosisältö PSK 74/1 Automaatio- ja sähköistysprojektin XML-tiedonsiirto
PSK 36/3 PI-kaavion merkinnät PSK 75 Kunnossapidon tunnusluvut
PSK 36/4 Prosessin erottaminen PSK 75/1 Logistiikan tunnusluvut
PSK 36/5 PI-kaavioiden uusi symbolikirjasto PSK 75/2 Suunnittelun tunnusluvut
PSK 37 Teollisuuseristykset PSK 75/3 Kunnossapito-standardien harmonisointi
PSK 41/2 Meluntorjunta PSK 76 Maanalaiset johdot ja rakenteet
PSK 42/2 Putkiluokat PSK 77 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät
PSK 42/3 Putkiluokat PSK 78 Hitsausyhteet
PSK 42/4 Muoviputkiluokat PSK 78/1 Yhdekuormat
PSK 42/5 Putkiluokkien laajennukset PSK 78/2 Laippaliitos
PSK 46/2 Automaatiojärjestelmän hankinta. Hankinta-asiakirjat PSK 78/5 Instrumenttiyhteet
PSK 47/1 Kulkutiet ja hoitotasot PSK 79 Kunnossapitosopimus
PSK 47/2 Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat
PSK 49/3 Painesäiliöt ja putkistot Hankinta PSK 79/1 Suunnittelun hankinta
PSK 49/4 Painelaitedirektiiviin muutokset PSK 79/2 Suunnitteluperusteet
PSK 52/1 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset PSK 79/3 Käytettävyyden mittarit
PSK 52/2 Instrumenttien sijoittaminen prosessiin PSK 80 Pinnoittaminen
PSK 57 Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset PSK 81 Saattolämmitysten tyyppiratkaisut
PSK 58 Laitos-, laite- ja putkistosuunnittelun piirustukset PSK 82 Ultrakorkeat paineet (EHP) putkissa
PSK 58/3 Tehdassuunnitteluasiakirjat CAD-järjestelmillä PSK 83 Akselien linjaustoleranssit
PSK 58/4 Tehdassuunnitteluasiakirjat AutoCAD  2000 -järjestelmällä PSK 85 Voimalaitoksen vesikemia
PSK 58/5 XML-tiedonsiirto. Laitosmalli PSK 87 Toimittaja-arviointi
PSK 58/6 Tehdashierarkia PSK 88 Aikataulut
PSK 58/7 Dokumenttien hallinnan metadata PSK 89 Tiedonsiirtoprosessin kokonaisuuden hallinta
PSK 58/8 Dokumenttityypit
PSK 59/3 Kone- ja laitetiedot. Elektronisen suunnitteluaineiston siirto PSK 90 Laitekortit
PSK 59/4 Pumpun hankinta PSK 91 Käyttövarmuuden hallinta
PSK 59/5 Tietoelementtien harmonisointi Laippa Laippatyöryhmä
PSK 59/6 Tietotekninen osaaminen Netti Internetpalvelujen kehittäminen
PSK 59/7 Pumpun tekninen erittely
PSK 59/8 Automaatiotietojen siirto
PSK 59/9 Putkistotietojen siirto
PSK 60/1 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden elintarvikelaatu
PSK 61/1 Putkistovarusteiden tekniset erittelyt
PSK 62/1 Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät
PSK 62/2 Prosessiteollisuuden kuntokartoitus
PSK 63/1 Teollisuuden lujitemuovituotteet
PSK 63/2 Lujitemuovituotteiden kunnonvalvonta
PSK 63/3 PE- ja PP-muoviputkien hitsaus ja asennus
PSK 64/2 Letkukarat
PSK 65/2 Varastotavaroiden nimikkeet

Työryhmien jäsenet

PSK 09/3 Virtaavien aineiden nimet
Nimi Yritys Puh.
Tuula Gåpå Kemira Agro Oy 050568 6007
Tuula Koli Jaakko Pöyry Oyj 050 374 0871
Veli-Matti Pihlaja  Orion-Yhtymä Oyj / Fermion 040 763 3457
Olavi Vuorikari Projekti-insinöörit Oy 050 502 0885

 

PSK 09/4 Tärkeiden putkilinjojen ja venttiilien merkintä
Nimi Yritys Puh.
Mikael Björklöf Stell Oy (019) 265 6622
Martin Holmström Stell Oy (019) 265 6621
Pekka Rantala UPM-Kymmene Oyj 020 416 7567

 

PSK 10/3 Liukurengastiivisteiden valintaperusteet
Nimi Yritys Puh.
Seppo Jaakkola Chesterton 0500 507 194
Kari Anttonen Andritz Oy 020 450 6920
Tuomo Hyvönen Neste Jacobs Oy 010 45811
Juha Joronen M-real Oyj 050 598 8542
Kimmo Kaikkonen Tiivistetekniikka Oy 020 765 171
Ismo Moilanen Chesterton 044 021 7900
Per-Erik Törnqvist Tiivistetekniikka Oy 020 765 3044
Olli-Pekka Vellonen Kymenso Oy 0400 737 083

 

PSK 18/2 Prosessiteollisuuden jakokeskus
Nimi Yritys Puh.
Pekka Ruupunen Varenso Oy 020 463 2317
Tapani Nurmi SESKO (09) 696 31
Martti Taimisto ABB Control Oy 050 334 2285
Olavi Koskinen FIMKO Oy (09) 696 3338
Ilpo Karhu Kemira Engineering Oy 010 862 1362
Risto Sippola Siemens Osakeyhtiö 050 553 0647

Paluu alkuun

PSK 20/1 Sähkö- ja muuntajatilat
Nimi Yritys Puh.
Olavi Koskinen (09) 884 2244
Jukka Dahlström ABB Transmit Oy 010 224 2336
Raimo Kytömäki ABB Control Oy 050 334 1325
Risto Sippola Siemens Osakeyhtiö I&S 050 553 0647
Miikka Saarinen UPM-Kymmene Oyj Tervasaari 040 737 3234
Simo Kontiainen Helsingin Energia 050 559 1812
Risto Forssell Sähkösuunnittelutoimisto 
Risto Forssell Oy
0400 736 652

 

PSK 20/2 Kaapelireitit
Nimi Yritys Puh.
Jukka Kahila SWECO Industry Oy 020 752 6000
Simo Kontiainen Helsingin Energia (09) 6171
Seppo Siitonen Stora Enso Oyj 020 462 2892

 

PSK 24/1 Putkistojen virtausnopeudet
Nimi Yritys Puh.
Jani Porkka SWECO Industry Oy 020 752 6000
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oyj 040 500 0025
Tor-Björn Karlsson SWECO Industry Oy 020 752 6000
Erkki Hälikkä Sappi Finland Oy 010 464 2442
Helena Nuutinen Stora Enso Oyj 040 511 9011
Mauri Suuronen Neste Jacobs Oy 010 458 3751

 

PSK 24/2 Putkistosuunnittelu
Nimi Yritys Puh.
Taisto Jaatinen JETS consulting Oy 040 515 1612
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 050 594 2274
Timo Seuranen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 040 637 6296
Lasse Kuusijärvi Caverion Industria Oy 040 7100 461
Jukka Hämäläinen Caverion Industria Oy 040 557 8158
Harri Lukkala Caverion Industria Oy 040 513 9784
Marko Väisänen Neste Jacobs Oy 050 458 4437
Antti Henell Jyväskylän ammattikorkeakoulu 050 448 8319
Lasse Ylönen-Fernelius Pöyry Finland Oy 040 707 0526

Paluu alkuun

PSK 26/1 Hankintojen poikkeamaraportointi
Nimi Yritys Puh.
Erkki Hälikkä M-real Oyj 050 598 7649
Jarmo Lahti Teknos Oy 040 719 2658
Silvo Leinonen  Jaakko Pöyry Oy 040 500 0025 
Lauri Pietiläinen Stora Enso Oyj 040 503 3972

 

PSK 26/3 PSK 2601-4:n päivitys
Nimi Yritys Puh.
Erkki Hälikkä Sappi Finland Oy 050 598 7649
Pekka Hakulinen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Petri Valjus Metso Paper Oy 020 484 100

 

PSK 26/4

Putkistosuunnittelun hankintaohje

Nimi Yritys Puh.

Silvo Leinonen

Pöyry Finland Oyj

040 500 0025

Pertti Rahko

Efora Oyj

020 463 4696

Kari Hovi Neste Jacobs Oy 050 458 9623

Helena Nuutinen

Stora Enso Oyj

040 511 9011

 

PSK 26/5 Putkistosuunnittelun hankinnan tarjouspyyntö
Nimi Yritys Puh.
Helena Nuutinen Stora Enso Oyj 040 511 9011
Pertti Rahko Efora Oy 040 547 4982
Risto Vauramo Sweco Industry Oy

 

PSK 26/7 Hankintasopimus
Nimi Yritys Puh.
Eva Korsström Valio Oy 050 384 2558
Jussi Kumara Orion Oyj 050 966 3104
Heikki Kangas Stora Enso Oyj 040 746 7577
Heikki Kykkänen Valio Oy 050 384 0026
Matti Kiiskinen SKOL 0400 717 130
Timo Leivo Insta Automation Oy 020 771 7350
Ville Vuorijärvi Sappi Finland Operations Oy 050 598 9875

 

PSK 27 Pintakäsittely
Nimi Yritys Puh.
Asko Juvakka Nanten Oy (BLY) (09) 2747 9730
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Petri Järvinen Tikkurila Oyj (09) 8577 4226
Kari Kyttänen Tikkurila Oyj (09) 8577 4564
Arimo Lankila Rautaruukki Oyj 020 5925 470
Timo Levänen Chesterton (09) 4395 5810
Arto Nummela Tikkurila Oyj (09) 8577 4316
Tero Ojala Teknos Oy (09) 5060 9430
Pekka Okkonen Neste Jacobs Oy 010 452 3314
Matti Pauna Kausalan pinnoite Oy (05) 326 1717
Esa Rantanen Sulmu Oy (019) 576 7322
Pasi Rasmus YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut 020 433 4450
Risto Tuominen Aurajoki Oy 020 1746 500
Hannu Vesterinen Kumijaloste Oy (03) 513 5311
Pekka Väkevä Stora Enso Oyj 020 462 3187
Minna Väyrynen E. Voutilainen Oy (05) 669 0600

Paluu alkuun

PSK 27/1 Maalausstandardit
Nimi Yritys Puh.
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Petri Järvinen Tikkurila Oyj (09) 8577 4226
Jarmo Lahti Teknos Oy (09) 506 091
Harri Tiittanen UPM-Kymmene Oyj 020 415 4933

 

PSK 27/2 Kuumasinkityksen maalaus
Nimi Yritys Puh.
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Petri Järvinen Tikkurila Oyj (09) 8577 4226
Jarmo Lahti Teknos Oy (09) 506 091
Arimo Lankila Rautaruukki Oyj 020 5925 470
Pasi Rasmus YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 4450

 

PSK 27/3 Betonilattioiden pinnoitus
Nimi Yritys Puh.
Pekka Väkevä Stora Enso Oyj 020 46131
Asko Juvakka Nanten Oy (09) 2747 9730
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 871 6520
Petri Järvinen Tikkurila Oyj (09) 8577 4226
Aki Kyckling Finnsementti Oy (05) 671 791
Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy (09) 887 9280
Matti Pauna Kausalan pinnoite Oy (05) 326 1717
Minna Väyrynen E. Voutilainen Oy (05) 669 0600

Paluu alkuun

PSK 27/4 Sähköä johtavat pinnoitteet
Nimi Yritys Puh.
Jorma Salste Orion Yhtymä Oyj 010 428 311
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 871 6520
Petri Järvinen Tikkurila Oyj (09) 8577 4226
Kari Kyttänen Tikkurila Oyj (09) 8577 4564
Jyri Ristimäki Forcit Oy 020 744 0400
Mauri Tanninen BASF Construction Chemicals Finland Oy 010 830 2000

 

PSK 27/5 Standardien SFS 5873 ja PSK 2701 päivitys
Nimi Yritys Puh.
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Juhani Korajoki Nor-Maali Oy (03) 874 6523
Arto Nummela Tikkurila Oyj (09) 8577 4316
Pekka Okkonen Neste Jacobs Oy 010 452 3314
Jyrki Sandberg Teknos Oy (09) 506 091
Tarmo Takala Oy International Paint Ab 020 750 1704

 

PSK 27/6 Standardin PSK 2702 päivitys
Nimi Yritys Puh.
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Arimo Lankila Rautaruukki Oyj 020 5925 470
Arto Nummela Tikkurila Oyj (09) 8577 4316
Pekka Okkonen Neste Jacobs Oy 010 452 3314
Pasi Rasmus YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut 020 433 4450
Tarmo Takala Oy Internationat Paint Ab 020 750 1704
Risto Tuominen Aurajoki Oy 020 1746 500
Jyrki Sandberg Teknos Oy (09) 506 091

Paluu alkuun

PSK 27/7 Standardin PSK 2703 päivitys
Nimi Yritys Puh.
Asko Juvakka Nanten Oy (BLY) (09) 2747 9730
Kyösti Jäppinen Nor-Maali Oy (03) 874 6520
Timo Levänen Chesterton (09) 4395 5810
Arto Nummela Tikkurila Oyj (09) 8577 4316
Tero Ojala Teknos Oy (09) 5060 9430
Matti Pauna Kausalan pinnoite Oy (05) 326 1717
Pekka Väkevä Stora Enso Oyj 020 462 3187
Minna Väyrynen E. Voutilainen Oy (05) 669 0600

 

PSK 27/8 Standardin PSK 2704 päivitys
Nimi Yritys Puh.
Timo Levänen Chesterton (09) 4395 5810
Pekka Okkonen Neste Jacobs Oy 010 452 3314
Esa Rantanen Sulmu Oy (019) 576 7322
Hannu Vesterinen Kumijaloste Oy (03) 513 5311

 

PSK 29/2 Asennusvalvonta ja takuutarkastus
Nimi Yritys Puh.
Lauri Pietiläinen Stora Enso Oyj 040 503 3972
Jorma Salste Orion Yhtymä Oy Fermion (019) 280 8235
Timo Martikainen Valmet Oyj (014) 296 061
Juha Miettunen Kvaerner Pulping Oy (03) 241 2781
Aulis Helanummi Kvaerner Pulping Oy 040 554 6053

 

PSK 29/3 Sähköistyksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Nimi Yritys Puh.
Tapani Nurmi SESKO (09) 696 391
Helena Nuutinen Stora Enso Oyj 020 4662 2890
Risto Sippola Siemens Osakeyhtiö I & S 010 511 3274
Mikko Mäenpää Vaasa Engineering Oy 020 71901
Teuvo Volanen Efora Oy 020 461 425

Paluu alkuun

PSK 29/4 Teollisuusputkiston käyttöönotto
Nimi Yritys Puh.
Taisto Jaatinen JETS consulting Oy 040 5151 612
Harri Lukkala Caverion Industria Oy 040 513 9784
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Kari Palsamäki Dekra Industrial Oy 040 7961 9824
Lasse Kuusijärvi Caverion Industria Oy 010 4071
Marko Ahvenainen Sweco Industry Oy 020 752 6000
Marko Api Borealis Polymers Oy 050 3794 123
Miika Saavalainen Helen Oy 040 576 5936
Pasi Tolvanen Ravintoraisio Oy 050 378 9924
Tapio Karhu Valio Engineering 010 381121

 

PSK 30/1 Rakennustehtäväpiirustukset
Nimi Yritys Puh.
Jussi Vaiste A-insinöörit Suunnittelu Oy 040 197 2217
Kari loikkanen Efora Oy 040 735 8511
Pasi Tiilikainen Efora Oy 040 550 5923
Pekka Väkevä Lahti Energia Oy 040 546 3871
Sami Nisula Andritz Oy 040 860 5107
Teuvo Tuominen Pöyry Finland Oy 010 3323 108

 

PSK 31/3 Avoin säiliö
Nimi Yritys Puh.
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oyj 040 500 0025
Antti Orava Nakkilan Konepaja Oy 02 531 6389
Kari Palsamäki DEKRA Industrial Oy (09) 878 020
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 010 521 600
Pertti Rahko Fortek Oy 020 463 4696
Päivi Tuohi SWECO Industry Oy 020 752 6000

 

PSK 31/4 Painesäiliöt
Nimi Yritys Puh.
Heikki Matikainen Stora Enso Oyj 0400 518 023
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Matti Hämäläinen Neste Jacobs Oy
Kari Palsamäki DEKRA Industrial Oy (09) 878 020
Jorma Partanen TUKES
Päivi Tuohi Sweco Industry Oy 046 851 0214

 

PSK 31/5 Kemikaalilainsäädännön alaisten putkistojen ja säiliöiden hankinta
Nimi Yritys Puh.
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 050 594 2274
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Jouni Korhonen Andritz Oy  
Kari Palsamäki Dekra Industrial Oy 040 761 9824
Minna Törrönen Caverion Industria Oy 0500 674 799
Timo Kukkola Tukes 029 5052 358
Kalle Virkkala Onninen Oy 040 776 5883
Simo Siltala Oy AGA Ab 010 242 0427

 

PSK 34/1 Kalibrointiprosessi
Nimi Yritys Puh.
Hannu Ahonen Inspecta Oy 010 521 6365
Heikki Kangas Stora Enso Oyj 020 462 2321
Jarno Rathgeber WIKA Finland Oy (09) 682 4920
Sari Saxholm Mittatekniikan keskus 010 605 4432
Mikko Sipilä Orion Corporation 010 426 3066

 

PSK 34/2 Laserkeilauksenhankinta
Nimi Yritys Puh.
Arto Ala-Hiiro Suomen Mallinnusmittaus Oy 050 550 2033
Erkki Hälikkä Sappi Finland I Oy 050 598 7649
Kari Kotirinta Fortum Power and Heat Oy 050 453 2032
Ari Puuskari Profox Companies Oy 0400 488 267
Jukka Mäkelä Pöyry Finland Oy 040 540 3406
Ari Rantasalo Bentley Systems Oy 050 599 3725

Paluu alkuun

PSK 34/3 Pistepilvidatan hyödyntäminen
Nimi Yritys Puh.
Ahti Mustonen Bentley Finland Oy 050 336 3669
Ari Puuskari Profox Companies Oy 0400 488 267
Arto Ala-Hiiro Suomen Mallinnusmittaus Oy 050 550 2033
Jukka Mäkelä Smartgeo Oy 040 548 3406
Osmo Viitasaari Fortum Power Solutions Oy 050 453 2753
Aleksi Rajala Ramboll Oy 040 632 6687
Tuomas Jokioinen Merius Oy 040 559 4745
Juho Hannus Valio Oy 050 398 7615
Vahur Joala Leica Geosystems Oy 040 550 7521

 

PSK 35/1 Putkien läpiviennit
Nimi Yritys Puh.
Pekka Väkevä Stora Enso Oyj 020 46131
Lasse Kuusijärvi YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 111
Janne Papula Lemminkäinen Oyj (09) 870 441
Vilho Pekkala Vahanen yhtiöt (09) 8569 8989
Tomi Vestervik UPM-Kymmene Oyj 020 416 6489
Tuomo Kurhinen Lahden ammatti-instituutti 050 403 6859
Mauri Turunen Lahden ammatti-instituutti 050 380 8333

 

PSK 36/1 PI-kaavioiden piirrosmerkit ja laitteiston koodaus
Nimi Yritys Puh.
Hanne Ahlfors Outotec Oyj 020 529 220
Juha Hänninen Pöyry Finland Oy (09) 8947 2319
Jarmo Halttunen Rintekno Oy (09) 46981
Eija Kaakkolammi SWECO Industry Oy 020 752 6000
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 010 452 7665
Juha-Matti Myyry Rintekno Oy (09) 46981
Jukka Puustinen Kymi Paper Oy 020 415 3864
Pekka Vauhkonen Outotec Oyj 020 529 211
Olavi Vuorikari SWECO Industry Oy 020 752 6000

 

PSK 36/2 PI-kaavioiden tietosisältö
Nimi Yritys Puh.
Mika Karaila Metso Automation Oy 020 483 8953
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 010 452 7665
Vesa Peltonen Neste Jacobs Oy 010 452 7000
Sanna Ristimäki SWECO Industry Oy 020 752 6000
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy (09) 89471
Pekka Vauhkonen Outotec Oyj 020 529 211

Paluu alkuun

PSK 36/3 PI-kaavion merkinnät
Nimi Yritys Puh.
Harri Vakkila Ovako Bar Oy Ab 040 559 0059
Hanne Ohlfors Outotec Oy 040 543 9473
Liisa Löytönen Outotec Oy 050 376 6076
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 332 2854
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 050 458 7665
Tapani Koski Sweco Industry Oy 020 752 6575

 

PSK 36/4 Prosessin erottaminen
Nimi Yritys Puh.
Ari Puuskari Profox Companies Oy 0400 488 267
Harri Vakkila  Ovako Bar Oy Ab (05) 680 2436
Henry Rönndahl Teollisuuden Voima Oyj 0500 766 566
Jari Pöysä Intergraph Finland Oy (09) 8046 4348
Jarmo Johansson Ovako Bar Oy Ab 0400 752 935
Jorma Iltanen Intergraph Finland Oy 050 528 7543
Kari Elomaa Pohjolan Voima Oy 050 313 3242
Osmo Viitasaari Fortum Power and Heat Oy 050 453 2753
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 050 458 7665
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 332 2854
Turkka Lehtinen Ramentor Oy 040 763 6798

 

PSK 36/5 PI-kaavioiden uusi symbolikirjasto
Nimi Yritys Puh.
Ahti Mustonen Bentley Systems Finland Oy 050 3363 669
Hanne Ahlfors Outotec Finland Oy 040 543 9479
Jorma Iltanen Intergraph Finland Oy 050 528 7543
Juha Hänninen Pöyry Finland Oy 010 332 2319
Jukka Puustinen UPM-Kymmene Oyj 040 547 1205
Jukka-Pekka Rapinoja METSTA ry 040 351 0896
Sanna Ristimäki Outotec Finland Oy 040 740 3983
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 050 458 7665
Tiina Tillander Sweco Industry Oy 040 839 9300
Timo Toropainen Aveva AB 040 555 4461

 

PSK 37 Teollisuuseristykset
Nimi Yritys Puh.
Katariina Kevarinmäki Paroc Oy Ab 040 922 1194
Asmo Ahola Neste Jacobs Oy 010 458 3984
Antti Hyttinen Kespet Oy 050 597 1364
Jarmo Karjalainen Rockwool Finland Oy 050 435 5577    
Jokke Jantunen Andritz Oy 040 860 5902
Joonas Kallonen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Hannu Koret Kymppi-Eristys Oy 020 188 1130
Harri Parkkinen KSPT-Insulation Oy 010 4243 401
Seppo Salo Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy (019) 456 0329
Keijo Pylkkänen Saimaan Eristys Oy 040 356 5095

 

PSK 41/2 Meluntorjunta
Nimi Yritys Puh.
Pentti Blomberg Hämeen työsuojelupiiri (03) 260 8824
Erkki Hälikkä Sappi Finland Oy 010 464 2442
Jyrki Kilpikari Saint-Gobain Ecophon Oy (019) 456 1600
Samuli Kyttälä Neste Jacobs Oy 010 4511
Tapio Lahti Akukon Oy (09) 561 7170
Juha Mielikäinen Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 0400 659 440
Henrik Pettersson Metso Oyj 020 482 140
Arto Puranen Metso Paper Oy 020 482 6093
Pekka Rantala UPM-Kymmene Oyj 020 416 7567
Anni Rimpiläinen Ympäristöministeriö (09) 1603 9384
Rauno Ylösmäki Prospero Oy 010 834 5500

Paluu alkuun

PSK 42/2 Putkiluokat
Nimi Yritys Puh.
Kari Hovi Rintekno Oy (09) 469 8386
Silvo Leinonen Jaakko Pöyry Oy (09) 8947 2598
Ilkka Jaakkola Projekti-Insinöörit Oy (09) 223 8811
Kirsi Rintamäki Neste Oy 020 450 2304
Jorma Näsi Oy Ja-Ro Ab (09) 786 5222
Marja Salittu Onninen Oy (09) 875 5460
Matti Glöersen Finnpipe Oy 0400176 777

 

PSK 42/3 Putkiluokat
Nimi Yritys Puh.
Kari Hovi Neste Jacobs Oy 010 4511
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Mika Vartiainen Metsta (09) 192 3287
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oy (09) 89471
Mika Leivo Neste Jacobs Oy 010 4511
Jukka Polso Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab (06) 7865 111
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 010 521 6251
Marja Salittu Onninen Oy 020 485 5460
Olavi Valtonen DEKRA Industrial Oy (09) 8780 2242

 

PSK 42/4 Muoviputkiluokat
Nimi Yritys Puh.
Olli-Pekka Joronen Sweco Industry Oy 050 594 2274
Silvo Leinonen Pöyry Industry Oy 040 500 0025
Rikumatti Paldanius Neste Jacobs Oy 050 458 3944
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Jukka Niemimäki PRP-Plastic Oy 050 527 8457
Saku Miikki Plastilon Oy (09) 68231
Risto Salakka Sulmu Oy (05) 472 4680
Aulis Nikkola Muoviteollisuus ry 0500 312 412

 

PSK 42/5 Putkiluokkien laajennus
Nimi Yritys Puh.
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Jouni Hänninen Renewa Oy 050 385 1169
Olli-Pekka Joronen Sweco Industry Oy 050 594 2274
Rikumatti Paldanius Neste Jacobs Oy 050 458 3944
Toivo Pulkkinen Helsingin Energia 050 556 7213
Raija Pystynen Onninen Oy 040 482 3535
Jukka Polso Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab 040 510 3993
Lasse Kuusijärvi Caverion Industria Oy 040 7100 461
Mika Vartiainen METSTA 040 544 1579
Olavi Valtonen Dekra Industrial Oy 0400 596 755
Henri Karhunen St1 Biofuels Oy

Paluu alkuun

PSK 46/2 Automaatiojärjestelmän hankinta. Hankinta-asiakirjat
Nimi Yritys Puh.
Seppo Pyyskänen Duocon Oy (09) 2709 0060
Teemu Tommila VTT Automaatio  (09) 456 6457
Erkki Niukkanen ABB Industry Oy 010 222 4282
Tapio Viitanen SESKO (09) 696 3960
Rauno Wikström ABB Industry Oy 010 22 11
Jaakko Oksanen Valmet Automation Oy 040 515 6549

 

PSK 47/1 Kulkutiet ja hoitotasot
Nimi Yritys Puh.
Ilpo Heiskala Finnritilä Oy (09) 4770 9914
Juha Sund Cronvall Oy 020 126 0260
Tapio Törmänen R-Taso Oy (08) 220 112
Pekka Väkevä Stora Enso Oyj 020 462 3187
Rauno Ylösmäki Prospero Oy (09) 89471

 

PSK 47/2 Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat
Nimi Yritys Puh.
Pekka Väkevä

Lahti Energia Oy

040 546 3871
Jussi Vaiste

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

040 197 2217
     
     
     

 

PSK 49/3 Painesäiliöt ja -putkistot. Hankinta
Nimi Yritys Puh.
Jukka Niittymies YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 4815
Jukka Hämäläinen YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 3627
Heikki Juntunen ABB Oy 050 335 4408
Kari Närhi SWECO Industry Oy 040 419 1983
Martti Pitkänen Fortum Power and Heat Oy 010 453 4718
Simo Siltala Oy AGA Ab 010 242 0427
Pekka Tolmunen UPM-Kymmene Oyj 0204 167 312
Olavi Valtonen DEKRA Industrial Oy (09) 8780 2242

Paluu alkuun

PSK 49/4 Painelaitedirektiivin muutokset
Nimi Yritys Puh.
Jukka Hämäläinen Caverion Industria Oy 040 557 8158
Teuvo Blomberg Tukes 029 5052 489
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 050 594 2274
Pertti T. Lehto T-Drill Oy 050 582 5011
Niklas Metso SWECO Industry Oy

046 851 6027

Kari Palsamäki Dekra Industrial Oy 040 761 9824
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 050 525 1180
Ville Saloranta

METSTA ry

050 576 4643 
Simo Siltala   Oy AGA Ab

0400 440 372

Minna Törrönen

Caverion Industria Oy 0500 674 799
Miika Saavalainen

Helen Oy

050 547 0970

 

PSK 52/1 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset 
Nimi Yritys Puh.
Mauri Heikkinen Pöyry Finland Oyj (09) 89471
Soini Kettunen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Pentti Lidman Proma-Palvelut Oy (06) 337 5264

 

PSK 52/2 Instrumenttien sijoittaminen prosessiin
Nimi Yritys Puh.
Heikki Kangas Stora Enso Oyj 020 4622 321
Pentti Lidman Proma-Palvelut Oy (06) 337 5264
Kalevi Mikkola Boliden Kokkola Oy (06) 8286 6365
Hannu Peni CTS Engtec Oy 020 7567 345
Veikko Päivärinne SWECO Industry Oy 020 752 6000
Timo Sainio Metso Endress+Hauser Oy 020 483 160

 

PSK 57 Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset
Nimi Yritys Puh.
Marko Lehtosaari SSAB Europe Oy 050 314 3355
Petri Kurkinen Oy SKF Ab 040 561 8624
Marko Witick Fortum Power and Heat Oy 050 454 9447
Juha Kautto Residuum CM 050 454 8802
Veli Erkki Lumme Neurovision Oy (09) 6150 0211
Juha Miettinen Tampereen Teknillinen yliopisto (03) 3115 2066
Petri Nohynek GE Energy (09) 455 8523
Tuomo Suhonen Kunnox Oy (014) 373 1900

Paluu alkuun

PSK 58 Prosessiteollisuuden laitos-, laite- ja putkistosuunnittelun piirustukset
Nimi Yritys Puh.
Tapani Koski SWECO Industry Oy 020 752 6575
Tero Ervola KSB Finland Oy 010 288 411
Väinö Rauvola Pöyry Finland Oy 010 333 2403

 

PSK 58/3 Tehdassuunnitteluasiakirjat CAD-järjestelmillä
Nimi Yritys Puh.
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 010 458 11
Keijo Honkanen Econocap Engineering Oy (05) 624 3055
Juha Hänninen Pöyry Finland Oy (09) 8947 2319
Veijo Kahila SWECO Industry Oy 020 752 6000
Lassi Lifländer Tekla Oy (09) 887 9425
Ari Puuskari Profox Companies Oy (09) 2517 2954
Jukka Puustinen UPM-Kymmene Oyj 020 415 3864
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 332 2854
Pekka Vauhkonen Outotec Oyj (09) 421 3921

 

PSK 58/4 Hankinta-asiakirjat
Nimi Yritys Puh.
Juha Hänninen Jaakko Pöyry oy (09) 8947 2319
Juhani Kettunen UPM-Kymmene Oy 040 582 1531
Juha-Matti Myyry Rintekno Oy (09) 46 981
Ari Puuskari Profox Companies Oy 0400 488 267
Mika Vuorinen Projekti-insinöörit Oy (09) 530 9385

 

PSK 58/5 XML-tiedonsiirto. Laitosmalli
Nimi Yritys Puh.
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 010 458 11
Kari Asikainen Foster Wheeler Energia Oy 010 393 11
Markku Eerikäinen Neste Jacobs Oy 010 458 11
Tommi Karhela VTT 020 722 6426
Jukka Puustinen UPM-Kymmene Oyj 020 415 3864
Matti Siltanen Elomatic Oy (02) 412 411
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 332 2854
Jukka Säkkinen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Pekka Vauhkonen Outokumpu Technology Oy (09) 421 3921

Paluu alkuun

PSK 58/6 Tehdashierarkia
Nimi Yritys Puh.
Hanne Ahlfors Outotec Oyj 020 529 211
Kari Asikainen Foster Wheeler Energia Oy 010 39311
Markku Eerikäinen Neste Jacobs Oy 010 45811
Tommi Karhela VTT 020 722 6426
Jyrki Minkkinen Neste Jacobs Oy 010 458 11
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 010 458 11
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oyj 010 332 2854
Päivi Tuohi SWECO Industry Oy 020 752 6000
Pekka Vauhkonen Outotec Oyj 020 529 211
Tero Veijalainen Solteq Oyj 020 1444 580

 

PSK 58/7 Dokumenttien hallinnan metadata
Nimi Yritys Puh.
Kari Aarrelampi Andritz Oy 040 860 5144
Keijo Honkanen

CISS Software Oy

020 7459 730
Markku Eerikäinen Neste Jacobs Oy 050 4583 210
Tero Lievonen

Neste Jacobs Oy

010 452 7665
Timo Juvonen THTH ry 0400 659 274
Timo Syrjänen

Pöyry Finland Oy

010 3322 854
Tommi Kilpeläinen

BlueCielo ECM Solutions Oy

050 334 5231
Veikko Päivärinne

SWECO Industry Oy

020 752 6000
Vesa Peltonen

Outotec Oyj

(09) 46981

 

PSK 58/8 Dokumenttityypit
Nimi Yritys Puh.
Kari Aarrelampi Andritz Oy 040 860 5144
Tero Lievonen

Neste Jacobs Oy

010 452 7665
Timo Syrjänen

Pöyry Finland Oy

010 3322 854
Vesa Peltonen

Outotec Oyj

(09) 46981
Tero Vainiomäki St1 Biofuels Oy 010 557 4881
Jani Lahdelma Etteplan Design Center Oy 010 307 2954
Mari Reponen Outotec Finland Oy 040 1799 185
Tomi Metsäniemi Caverion Industria Oy 045 135 0606

 

PSK 59/3 Kone- ja laitetiedot. Elektronisen suunnitteluaineiston siirto
Nimi Yritys Puh.
Taru Hailla Solteq Oyj (03) 280 6353
Tauno Kivelä UPM-Kymmene Oyj 020 414 4861
Jyrki Minkkinen Neste Jacobs Oy 010 458 11
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 010 458 11
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oyj (09) 89471
Tero Veijalainen Solteq Oyj 020 1444 580

 

PSK 59/4 Pumpun hankinta
Nimi Yritys Puh.
Tauno Kivelä UPM-Kymmene Oyj 020 414 4861
Arno Laaksonen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Mikko Marttila ITT Flygt Finland Oy (09) 849 4111
Jyrki Minkkinen Neste Jacobs Oy (09) 46981
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy (09) 89471
Vesa Vuola ABS-Pumput Oy (09) 506 8890

Paluu alkuun

PSK 59/5 Tietoelementtien harmonisointi
Nimi Yritys Puh.
Pekka Aarnio Aalto yliopisto 0400 516 659
Mika Karaila Metso Automation Oy 040 761 2563
Väinö Nieminen Solteq Oyj 040 579 1182
Ari Rantasalo Bentley Systems Finland Oy 050 599 3725
Heikki Soini Outotec Oyj 040 594 3838
Timo Syrjänen Pöyry Finland oy 010 33 11
Seppo Turunen Comos Industry solutions

 

PSK 59/6 Tietotekninen osaaminen
Nimi Yritys Puh.
Timo Juvonen Andritz Oy 040 860 5370
Ismo Knihti Cad-Quality Finland Oy 040 554 9445
Arto Marttinen collaxion Oy 0400 442 868
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 050 458 9701
Matti Paljakka VTT 020 722 6423
Timo Syrjänen Pöry Fonland Oy 010 3322854

Paluu alkuun

PSK 59/7 Pumpun tekninen erittely
Nimi Yritys Puh.
Tero Ervola KSB Finland Oy 040 593 0631
Tuomo Hyvönen Neste Jacobs Oy 050 458 7404
Arno Laaksonen Sweco Industry Oy 020 752 6000
Mikko Marttila Xylem 040 763 0175
Helena Nuutinen Stora Enso Oyj 040 511 9011
Niko Toikka Sulzer Pumps Finland Oy 050 554 0024

 

PSK 59/8 Automaatiotietojen siirto
Nimi Yritys Puh.
Arto Marttinen Collaxion Oy 0400 442 868
Johannes Siiki Outotec Finland Oy 0400 647 955
Jorma Tiihonen Pöyry Finland Oy 040 5026106
Päivi Paajanen Outotec (Finland) Oy 050 4210129
Sampsa Suni Sweco Industry Oy 040 731 5654
Jani Almi Andritz Oy 040 8605472
Markku Tomma Sweco Industry Oy 050 549 0052
Mika Karaila Metso Oyj 040 761 2563
Otto Heikkilä Neste Jacobs Oy 050 458 9747
Sami Remes

Valmet Oyj

010 676 2331
Tommi Karhela VTT 020 722 6246

 

PSK 59/9 Putkistotietojen siirto
Nimi Yritys Puh.
Matias Weckström Andritz Oy 040 860 5967
Jani Peltopuro Pöyry Finland Oy 040 720 7571
Heikki Pyykkönen Sweco Industry Oy 020 752 6442
Harri Lukkala YIT Teollisuus Oy 040 513 9784
Jussi Järvelä CTS Engtec Oy 020 756 7547
Pasi Ilomäki Metso Oyj 020 141 2392
Tero Lievonen Neste Jacobs Oy 010 458 7665

 

PSK 60/1 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden elintarvikelaatu

 

PSK 61/1 Putkistovarusteiden tekniset erittelyt

 

PSK 62/1 Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät
Nimi Yritys Puh.
Kari Komonen VTT (09) 456 5389
Klaus Enwald UPM-Kymmene Oyj 020 415 4071
Sami Huttunen Andritz Oy 010 466 5505
Pekka Kölli Stora Enso Oyj 020 461 21
Esa Mäki EasyKm Oy 010 232 0254
Markku Reunanen VTT (03) 316 3270

 

PSK 62/2 Prosessiteollisuuden kuntokartoitus
Nimi Yritys Puh.
Tapio Laakso ABB Oy 010 2211
Ilkka Lumme Sappi Finland Oy 010 464 2999
Pertti Pulkkinen Stora Enso Oyj 020 462 2707
Markku Salo Metso Paper Oy 020 482 8203
Osmo Viitasaari Fortum Power and Heat Oy 010 453 2753

 

PSK 63/1 Teollisuuden lujitemuovituotteet
Nimi Yritys Puh.
Kari Hovi Neste Jacobs Oy 010 458 11
Jami Maijanen UPM-Kymmene Oyj 020 415 111
Matti Larvio Stora Enso Oyj 020 46131
Reino Lehtinen Kemira Oyj 010 8621 306
Esa Rantanen Sulmu Oy (019) 576 7300

Paluu alkuun

PSK 63/2 Lujitemuovituotteiden kunnonvalvonta
Nimi Yritys Puh.
Kai Blomqvist Oy Botnia Mill Service Ab 020 433 111
Mika Hietanen Fluke Finland Oy (09) 2511 5010
Markus Kakkonen TTY
Kari Kuivalainen AEL (09) 530 7492
Jari Kurki Plastilon Oy (05) 682 3201
Eero Tahvanainen Efora Oy
Aulis Nikkola Muoviteollisuus ry (09) 172 841
Anna Parviainen TTY
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 010 521 6251
Risto Salakka Sulmu Oy (05) 472 4680

 

PSK 63/3 PE- ja PP-muoviputkien hitsaus ja asennus
Nimi Yritys Puh.
Jarmo Harjuntausta Borealis Polymers Oy (09) 3949 4687
Hannu Heikka Hyria koulutus Oy (019) 778 2313
Seppo Kuusela Pipelife Finland Oy 030 600 2280
Arto Lehtola Hyria koulutus Oy (019) 778 2313
Jan-Åke Sund Oy KWH Pipe Ab (06) 326 5511
Alpo Äärelä Hyria koulutus Oy 040 529 1498

 

PSK 64/2 Letkukarat
Nimi Yritys Puh.
Jussi Kopra Metso Paper Oy 020 482 7383
Tero Nikkilä Metso Paper Oy 020 482 6266
Olli Nuutio Metso Paper Oy 020 482 6270
Vesa Sormunen Metso Paper Oy 020 482 5273
Olli-Pekka Tuikkala Metso Paper Oy 020 482 6534

 

PSK 65/2 Varastotavaroiden nimikkeet
Nimi Yritys Puh.
Rauno Härkönen Stora Enso Oyj 020 462 2621
Kimmo Hirsimäki UPM-Kymmene Oyj 020 415 4951
Arto Kankaanpää Oy Metsä-Rauma Ab 010 466 8219
Mauri Lakka Varalaite ry (05) 374 7206
Jouko Sarkkinen M-real Oyj 010 469 4602
Olli-Pekka Tuikkala Metso Paper Oy 020 482 6534

Paluu alkuun 

PSK 65/3 Materiaalien ryhmittely
Nimi Yritys Puh.
Kimmo Hirsimäki UPM-Kymmene Oyj 020 415 4951
Rauno Härkönen Stora Enso Oyj 020 462 2621
Arto Kankaanpää Oy Metsä-Rauma Ab 010 466 8219
Mauri Lakka Varalaite ry (05) 374 7206
Jouko Sarkkinen M-real Oyj 010 469 4602
Olli-Pekka Tuikkala Metso Paper Oy 020 482 6534
Teppo Viitikko Stora Enso Oyj 020 462 2623

 

PSK 67/2 Teollisuushydraulijärjestelmien suunnittelu ja hankinta
Nimi Yritys Puh.
Jari Rinkinen Tampereen teknillinen yliopisto (03) 3115 2263
Kaj Ekström Hägglunds Drives Oy (09) 3507 1734
Eero Hakonen UPM-Kymmene Oyj 020 415 111
Göran Holmberg Polarteknik PMC Oy (09) 878 080
Paavo Iljana Pailtec Oy 0400 385 191
Jari Kallela Etteplan Oyj (03) 872 900
Juha Lahtinen Metso Oyj 020 484 100
Matti Niemelä Kunnossapitoyhdistys ry (09) 150 9455
Teemu Nurminen Parker Hannifin Oy Lokomec (09) 476 731
Ari Oinonen Parker Hannifin Oy (09) 476 731
Kaarle Räihä Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy (02) 275 4100
Kauko Suontama Teboil Oy 020 47001
Kai Vainio Tehohydro Oy (05) 615 8100
Pekka I. Vuolle Hydac Oy (09) 591 5810

 

PSK 67/3 Teollisuushydraulijärjestelmän hankinta-asiakirjat
Nimi Yritys Puh.
Pekka Anttonen Sandvik Mining and Construction Oy 020 544 4422
Jouko Filpus Stora Enso Oyj 020 463 3784
Kimmo Heikkinen Hydac Oy 010 773 7116
Heikki Pylkkänen Bosch Rexroth Oy 010 344 1717
Matti Törmänen Tormets Oy 0400 746 864

Paluu alkuun

PSK 68/1 Laitteiden tärkeysluokittelu
Nimi Yritys Puh.
Mika Immonen Varenso Oy 020 463 2852
Jarmo Junttanen Varenso Oy 020 463 2626
Jouko Kuivalainen JP Operations Management Ltd Oy (09) 89471
Henry Mikkonen KP-Media Oy 020 482 5394
Ari Numminen Oy SKF Ab 020 7400 702
Mikko Pakarinen Fortum Power and Heat Oy 010 453 2762
Ilkka Palsola Kemira Oyj 010 862 5470
Sami Silvennoinen Stora Enso Oyj 020 462 1288
Casimir Svensson Andritz Oy 020 450 6295
Ville Valta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 010 51510
Tero Välisalo VTT 020 722 3773
Thomas Åström Pohjola-Yhtymä Oyj 010 559 2622

 

PSK 68/2 Nostolaitteiden tarkastuksen hallinta
Nimi Yritys Puh.
Pekka Siitonen Efora Oy
Anne Hinkkainen Outokumpu Stainless Oy
Harri Vakkila Ovako Bar Oy Ab (05) 680 21
Eino Ekman Konecranes Service Oy 0400 550 781
Sakari Tuunainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto 040 758 1138
Paavi Vilminko Nosturiexpertit Oy - Nosturilloyds 0400 487 048

 

PSK 72/2 Voiteluaineet
Nimi Yritys Puh.
Esa Haili Telko Oy (09) 5211
Krister Kronqvist Oy Esso Ab 010 55711
Hannu Kuittinen Teboil Oy 020 47001
Jarno Kuvaja Oy SKF Ab 0207 400 700
Raimo Malinen Metso Paper Oy 020 482 150
Jorma Niskala Neste Oil Oy 010 45811
Pertti Pulkkinen Stora Enso Oyj 020 462 2707
Timo Tilus Rautaruukki Oyj 020 592 2720

 

PSK 72/3 Voiteluaineet
Nimi Yritys Puh.
Jarno Kuvaja Oy SKF Ab 0207 400 700
Raimo Malinen Metso Paper Oy 020 482 150
Pertti Pulkkinen Stora Enso Oyj 020 462 2707
Timo Tilus Rautaruukki Oyj 020 592 2720

 

PSK 72/4 Voiteluöljyjen puhtaus
Nimi Yritys Puh.
Esa Haili Telko Oy 040 5555 310
Jani Konttila Oy SKF Ab 040 836 6896
Janne Lehtola SEW Industrial Gears Oy 020 158 9313
Jari Rinkinen Tampere University of Technology 040 526 6069
Kimmo Heikkinen Hydac Oy 0400 583 423
Matti Pihtola Oy SKF Ab 040 550 1139
Mika Hirvonen Moventas Gears Oy 045 788 11608
Pertti Pulkkinen Efora Oy 0400 988 823
Timo Tilus Rautaruukki Oyj 020 592 2720
Vesa Ylönen Colly Company Oy Ab 040 554 4586

 

PSK 72/5 Teollisuuden voiteluaineet
Nimi Yritys Puh.
Ari Holmila Oy Teboil Ab 040 827 0257
Ari Saastamoinen Neste Markkinointi Oy 050 458 4460
Esa Haili Telko Oy 040 5555 310
Kimmo Heikkinen Hydac Oy 0400 583 423
Matti Niemelä AEL 043 825 9177
Pekka Korpelainen Oy SKF Ab 040 821 2593
Pertti Pulkkinen Efora Oy 0400 988 823
Vesa Ylönen Colly Company Oy Ab 040 554 4586

Paluu alkuun

PSK 73 Teollisuusputkistojen kannakointi
Nimi Yritys Puh.
Harri Syrjäläinen Puttek Oy 040 832 0502
Juha Purje Inspecta Tarkastus Oy 010 521 600
Kari Palsamäki DEKRA Industrial Oy 090 878 020
Lasse Kuusijärvi Caverion Industria Oy 010 4071
Olli-Pekka Joronen Sweco Industry Oy 020 752 6000
Antti Henell Jyväskylän ammattikorkeakoulu 050 448 8319
Pekka Heikkinen Neste Jacobs Oy 050 458 3152

 

PSK 74 Automaatio- ja sähköistysprojektin sähköinen tiedonvaihto
Nimi Yritys Puh.
Heikki Viskari Fortum Engineering Oy 050 453 2567
Arto Hopeaharju Kvaerner Pulping Oy 040 588 1156
Keijo Kuisma Andritz Oy (03) 880 311
Sakari Niemikari ABB Control Oy 010 224 1222
Jaakko Oksanen Neles Automation Oy 020 483 170
Heikki Voima CTS Engineering Oy 040 556 0505

 

PSK 74/1 Automaatio- ja sähköistysprojektin XML-tiedonsiirto
Nimi Yritys Puh.
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy (09) 89471
Mika Karaila Metso Automation Oy 020 483 8953
Antti Lehto ÅF-Consult Oy 040 348 5511
Sakari Niemikari Vaasa Engineering Oy 010 224 1222
Timo Raappana SWECO Industry  Oy 020 752 6000
Heikki Voima ÅF-Consult Oy (05) 813 3233

 

PSK 75 Kunnossapidon tunnusluvut
Nimi Yritys Puh.
Arto Iivonen Ramse Consulting Oy (09) 693 067
Kari Komonen Psyko Oy (90) 6131 4252
Esko Lehtinen VTT Automaatio 809 456 6446
Timo Kolmonen YIT-Yhtymä Oyj 040 519 0000
Jukka Vesterinen Kymenso Oy 020 462 5425
Jorma Järviö 040 830 5869

Paluu alkuun

PSK 75/1 Logistiikan tunnusluvut
Nimi Yritys Puh.
Kari Komonen VTT Valmistustekniikka 050 043 3221
Kimmo Hirsimäki UPM-Kymmene Oyj 040 557 1846
Rauno Härkönen Stora Enso Oyj 0400 654 891
Arto Kankaanpää Oy Metsä-Botnia Ab 050 598 9309
Jyrki osonen Karjalan Tekniikka Oy (05) 541 6615
Antero Markkanen TietoEnator Oyj 040 560 0646
Jussi Toppari Onninen Oy 0400 830 453

 

PSK 75/2 Suunnittelun tunnusluvut
Nimi Yritys Puh.
Eero Kuivalainen Ramse Consulting Oy 050 502 5170
Erkki Niukkanen ABB Industry Oy 050 332 4282
Veli Kainu Projekti-Insinöörit Oy 050 623 51
Juhani Kettunen UPM-Kymmene Oy 040 582 1531
Kari Hovi Rintekno Oy (09) 469 8386
Jorma Ratila Kemira Engineering Oy 010 862 1443
Stig Aalto NP Engineering (09) 5404 2811
Heikki Voima CTS Engineering Oy 040 556 0505

 

PSK 75/3 Kunnossapito-standardien harmonisointi
Nimi Yritys Puh.
Hanna Järvenpää MetSta (09) 192 3277
Jorma Järviö Service Management Solutions SMS Oy 0400 920 524
Kari Komonen VTT (09) 456 5389
Esa Mäki EasyKM Oy 010 232 0254
Jukka Vesterinen Stora Enso Oyj 020 462 5425

Paluu alkuun

PSK 76 Maanalaiset johdot ja rakenteet
Nimi Yritys Puh.
Lauri Pietiläinen Enso Oy 040 503 3972
Pekka Uomala Projekti-Insinöörit Oy (09) 53091
Rauli Ranta Neste Oy Engineering 020 4501
Esko Tervonen YIT Power Oy (03) 259 1225
Ahti Jurmu YIT Yhtymä Oy 020 433 2079
Pasi Leimi Ratahallintokeskus (09) 5840 5184
Risto Mansala  Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (09) 7312 4243
Olavi Juntti Neste Oy Engineering 020 4501

 

PSK 77 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät
Nimi Yritys Puh.
Voitto Kokko Fortum Service Oy 010 454 8800
Kari Joensuu Efora Oy 020 463 3915
Seppo Kaukonen ABB Oy 010 222 2769
Juha Kunnasmäki Rautaruukki Oyj  (08) 849 2767
Matti Laitinen ABB Oy 010 222 3656
Pertti Leinonen Rautaruukki Oyj 020 592 2450

 

PSK 78 Hitsausyhteet
Nimi Yritys Puh.
Jukka Hämäläinen YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 3627
Kimmo Alin Metso Power Oy 020 141 2341
Juha Kallio Pöyry Finland Oyj (09) 469 1462
Harri Lukkala YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 3629
Toivo Pulkkinen Helsingin Energia (09) 617 3834

 

PSK 78/1 Yhdekuormat
Nimi Yritys Puh.
Joose Hirvonen Neste Jacobs Oy 010 458 7726
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Jarkko Jäppinen Sento Oy (03) 872 6155
Jukka Laaksonen Neste Jacobs Oy 010 458 3136
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oy (09) 894 72 598
Markku Löppönen HögforsSahala Oy 020 710 6321
Kari Palsamäki DEKRA Industrial Oy 040 761 9824
Hannu Perälä Lappeenrannan
Teollisuuspalvelu Oy
020 433 5422
Eero Torkkeli Ins.tsto Femdata Oy (09) 420 8855
Olavi Valtonen DEKRA Industrial Oy (09) 8780 2242

 

PSK 78/2 Laippaliitos
Nimi Yritys Puh.
Aarto Sorsa YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 020 433 3639
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Matti Hämäläinen Neste Jacobs Oy 010 458 11
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oy (09) 894 72 598
Olavi Valtonen DEKRA Industrial Oy (09) 8780 2242
Seppo Jaakkola Chesterton 0500 507 194
Hannu Ruotsalainen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy (03) 35801500
Veli Törrö Neste Jacobs Oy 010 458 11

 

PSK 78/5 Instrumenttiyhteet
Nimi Yritys Puh.
Toivo Pulkkinen Helen Oy 050 556 7213
Jukka Hämäläinen Caverion Industria Oy 020 433 3627
Harri Lukkala Caverion Industria Oy 020 433 3629
Jere Espo Fortum Power and Heat Oy 040 709 5741

Paluu alkuun

PSK 79 Kunnossapitosopimus
Nimi Yritys Puh.
Harry Excell Siemens Osakeyhtiö 050 358 1186
Helena Haapio Lexpert Oy (09) 135 5800
Marjaana Henriksson Lexpert Oy (09) 135 5800
Risto Heinonkoski Kemira Agro Oy 050 552 1561
Kari Huovila Kymi Paper Oy 040 583 8958
Jouni Kukkonen Kemira Chemicals Oy 0500 689 814
Leena Palmen Fortum Service Oy 050 453 2742
Jouko Latvakangas Fortum Service Oy 050 453 2760
Toimi Mononen ABB Service Oy 050 332 6889
Lauri Pietiläinen Stora Enso 040 503 3972
Timo Hartonen Oy Metsä-Botnia Ab 050 598 8646
Risto Pyhältö Metsä-Serla Oy 0500 624 914
Tapio Waris YIT Installaatiot Oy 0400 920 374

 

PSK 79/1 Suunnittelun hankinta
Nimi Yritys Puh.
Heikki Juntunen ABB Oy 050 335 4408
Juha Kemppi CTS Engtec Oy 0400 158 408
Matti Kiiskinen SKOL ry 020 595 5100
Pertti Kinni SKOL ry 020 595 5100
Risto Koivunen Etteplan Oy (09) 350 9350
Seppo Laitinen UPM-Kymmene Oyj 020 4166 513

 

PSK 79/2 Suunnitteluperusteet
Nimi Yritys Puh.
Jukka Korvenoja SWECO Industry Oy 020 752 6000
Risto Heinonkoski Ratahallintokeskus 020 751 5111
Sakari Karjalainen Stora Enso Oyj 020 463 3633
Janne Kortelainen Foster Wheeler Energia 010 39311
Jussi Laitio Neste Jacobs Oy 010 458 11

Paluu alkuun

PSK 79/3 Käytettävyyden mittarit
Nimi Yritys Puh.
Pauli Harila Empower Oy (09) 4259 2000
Juha Helkala Stora Enso Oyj 020 46131
Arto Kangas Rautaruukki Oyj 020 592 2668
Juha Ojala Metso Paper Oy 040 702 9117
Kari Komonen VTT Valmistustekniikka (09) 456 5389
Tommy Seilonen Maintpartner Oy 040 186 8485
Henry Mikkonen Kunnossapitoyhdistys Promaint ry 040 778 3954
Veikko Niemi YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 040 551 5293
Toivo Pulkkinen Helsingin Energia (09) 6171
Osmo Viitasaari Fortum Power and Heat Oy 010 4511

 

PSK 80 Pinnoittaminen
Nimi Yritys Puh.
Pekka Okkonen Neste Engineering oy 010 452 3314
Esa Rantanen Sulmu Oy 0400 258 448
Vitalij Saajasto Releco Coating Oy 040 542 9007
Harri tiittanen UPM-kymmene Oyj 040 557 1861
Hannu Vesterinen Kumijaloste Oy 0400 233 259
Timo Levänen  A.W. Chesterton 040 766 4078

 

PSK 81 Saattolämmitysten tyyppiratkaisut
Nimi Yritys Puh.
Jorma Saarela SWECO Industry Oy 020 752 6000
Jari Laine Heatchem Oy (09) 8510 0000
Jukka Linkoaho SWECO Industry Oy 020 752 6000
Heimo Lääti Neste Jacobs Oy 010 452 7646
Seppo Räike SWECO Industry Oy (09) 53091
Matti Valokari Af-Consult Oy (05) 813 300

Paluu alkuun

PSK 82 Ultrakorkeat paineet (EHP) putkissa
Nimi Yritys Puh.
Marko Api Borealis Polymers Oy (09) 3949 4306
Kari Koskinen Tampereen teknillinen yliopisto (03) 3115 2177
Antero Kuha UPM-Kymmene Oyj 020 4166 576
Jouni Metsälä Muototerä Oy (03) 255 4300
Jorma Partanen TUKES (09) 616 7318
Pekka Patjas Muototerä Oy (03) 255 4300
Mika Siitonen PTS Technology Oy (03) 272 2761

 

PSK 83 Akselien linjaustoleranssit
Nimi Yritys Puh.
Max Hyöky Sulzer Pumps Finland Oy 010 234 3333
Tapio Jouhkimo Oy SKF Ab 020 7400 743
Jyrki Järnstedt Sulzer Pumps Finland Oy 010 234 3333
Martti Kaipainen Moventas Oy 020 184 7000
Veli Erkki Lumme Neurovision Oy 050 2731
Tuomo Mantovaara PikoTeknik Oy (08) 434 0600
Vesa Pesu UPM-Kymmene Oy 020 415 111
Tapani Siren SPM Instrument Oy (09) 539 133
Ilpo Värelä ABB Oy 010 2211

 

PSK 85 Voimalaitoksen vesikemia
Nimi Yritys Puh.
Jere Espo Fortum Power and Heat Oy 040 709 5741
Jani Vuorinen Vesi-ihminen 040 709 5703
Tero Räty Helsingin Energia 040 162 7183
Lasse Ylönen-Fernelius Pöyry Finland Oy 010 332 4982
Jukka Hirvenoja Andritz Oy 040 860 5358
Maaret Suonio Kontram Oy 0400 452 213
Tarmo Mansner   0504651704
Pekka Liukkonen Kontram Oy 0400 453 044

 

PSK 87 Toimittaja-arviointi
Nimi Yritys Puh.
Marko Rantala Andritz Oy 040 860 6943
Timo Tauren Andritz Oy 040 776 5152
Matti Kiiskinen SKOL 0400 717 130
Ville Vuorijärvi Sappi Finland Operations Oy 050 598 9875
Sami Eerikäinen Nokian Renkaat Oyj 040 759 7603
Matti Salonen Nokian Renkaat Oyj 050 364 8693
Kaj von Weissenberg Inspecta Sertifiointi Oy 040 555 9628
Petri Sintonen Sappi Finland Operations Oy 050 598 9861
Pertti Maliniemi Rautaruukki Oyj 040 557 8807
Toivo Pulkkinen Helsingin Energia 050 556 7213

                                                                                                                                                               

PSK 88 Aikataulut
Nimi Yritys Puh.
Ville Vuorijärvi Sappi Finland Operations Oy 050 598 9875
Kari Vierisalo Pöyry Finland Oy 040 503 0103
Kari Aarrelampi Andritz Oy 040 860 5144
Jarmo Hyyryläinen Neste Jacobs Oy 050 458 3160
Mikko Hietala Outotec Finland Oy 050 375 3646

 

PSK 89 Tiedonsiirtoprosessin kokonaisuuden hallinta
Nimi Yritys Puh.
Arto Marttinen Collaxion Oy 0400 442 868
Juha Kiuru Oy Botnia Mill Service Ab 050 371 0280
Juha-Matti Myyry Neste Jacobs Oy 040 580 0497
Jukka Puustinen UPM-Kymmene Oyj 040 547 1205
Jussi Koukkuluoma Metso Flow Control Oy 041 452 0828
Pekka Siltanen VTT

020 722 5953

Timo Juvonen THTH ry 0400 659 274
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 3322 854
Tomi Metsäniemi Caverion Industria Oy 045 135 0606

 

PSK 90 Laitekortit
Nimi Yritys Puh.
Aki Minkkilä Caverion Industria Oy 040 840 2544
Johanna Mäki Helen Oy 040 170 8289
Juha Pohjala Masinotek Oy 050 558 2255
Jussi Koukkuluoma Metso Flow Control Oy 041 452 0828
Tatu Pekkarinen Caverion Industria Oy 050 390 3124
Olli Kanninen UPM-Kymmene Oyj 0204 15 111
Timo Syrjänen Pöyry Finland Oy 010 3322 854
Vesa Tanttari Fortum Power and Heat Oy 040 529 6186

 

PSK 91 Käyttövarmuuden hallinta
Nimi Yritys Puh.
Aki Minkkilä Caverion Industria Oy 040 840 2544
Jarmo Valtokari SSAB Europe Oy 050 314 2984
Juha Kautto Outotec (Finland) Oy 050 454 8802
Jukka Plattonen MaxiPoint Oy 0400 603 827
Jukka Örn Helen Oy 050 559 2252
Kari Komonen Kunnossapitoyhdistys Promaint ry 050 360 1628
Sami Eerikäinen Nokian Renkaat Oy 040 759 7603
Sanna Tiainen-Erkkilä Fortum Power Solutions 050 4534599
Tatu Pekkarinen Caverion Industria Oy 050 390 3124
Tero Junkkari UPM-Kymmene Oyj 040 567 4830
Samuli Räsänen UPM-Kymmene Oyj 040 647 4443
Turkka Lehtinen Ramentor Oy 040 763 6798
Ville Pätäri Efora Oy 040 642 8866

 

Laippa Laippatyöryhmä
Nimi Yritys Puh.
Jarmo Ainali Ferral Group Oy (08) 464 0200
Arne Hülphers MetSta (09) 192 3279
Olli-Pekka Joronen SWECO Industry Oy 020 752 6000
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oy (09) 8947 2598
Jorma Näsi Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab (06) 786 5111
Marja Salittu Onninen Oy 020 485 5460
Terho Torvinen Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab (06) 786 5111
Olavi Valtonen DEKRA Industrial Oy (09) 8780 2242

 

Netti Internetpalvelujen kehittäminen
Nimi Yritys Puh.
Jyrki Alanko SFS (09) 1499 3374
Pia Koponen PSK Standardisointi (09) 72 880 880
Liisa Kaydamov SWECO Industry Oy 020 752 6000
Silvo Leinonen Pöyry Finland Oy (09) 8947 2598
Veli Erkki Lumme Neurovision Oy 050 2731
Henry Mikkonen KP-Media Oy 040 778 3954
Helena Nuutinen Stora Enso Oyj 040 511 9011
Lauri Pietiläinen   040 503 3972

 

 

Paluu alkuun

 

 

 
 
 
 
 

Takaisin etusivulle